Skip to content

Arbejdsdagen den 24. april 2022

Bestyrelsen vil gerne takke både Grønt Udvalg og beboerne for en vel gennemført arbejdsdag med efterfølgende frokost. Der var ca. 35 deltagere og der blev konsumeret 119 stk. smørrebrød fra SuperBrugsen i Hornbæk.  Det blev nødvendigt at hente yderligere 2 borde fra torvene for at få plads til alle deltagerne.

I korte træk blev Vingevejen fejet/klippet, Petanque banen istandgjort, sandet på legepladsen revet og der blev sat kokosmåtter rundt om de små buske og træer, så vi sparer lugning.

Der blev afleveret en stor mængde afklippede grene på Vendepladsen.

Vejret var med os, det blev en dejlig dag, hvor vi også fik snakket med hinanden.

Back To Top