Skip to content

Kære Vingeboer!

Fælles arbejdsdag søndag, den 8. oktober 2023

Grønt udvalg har hermed fornøjelsen at indkalde til årets sidste fælles arbejdsdag søndag, den 8. oktober 2023.

Vi mødes på legepladsen kl. 10:30, hvor vi drikker kaffe/te med lidt brød til. Husk at medbringe eget krus! Vores arbejdsopgaver vil være de sædvanlige vedligeholdelsesopgaver, og der uddeles en oversigt under formiddagskaffen.

Kl. ca. 13:30 spiser vi  frokost sammen på legepladsen og bestyrelsen sørger, sædvanen tro, for mad og drikke.

ALLE beboere er velkomne til at deltage i frokosten, men husk tilmelding! Der medbringes egen tallerken, bestik samt glas/krus! Af hensyn til indkøb af mad m.m. vil vi bede om tilmelding, og der bliver lagt en blanket i jeres postkasse snarest. I kan dog også tilmelde jer her:

Tilmelding senest tirsdag, den 3. oktober 2023. 

Fælles arbejdsdag søndag den 21. april 2024

Vi håber på, at rigtig mange af jer vil deltage i arbejdsdagen, som er en god lejlighed til at mødes og få en snak!

Der vil også være mulighed for at spille petanque på legepladsen efter frokosten!

Mange hilsener – Grønt udvalg – Vivi (45), Connie (25) og Annette (19)

Ang. haveaffald, der kan lægges haveaffald, og KUN haveaffald, på vendepladsen ved legepladsen fra mandag, den 2. oktober 2023. Affaldet bliver hentet igen af FH i uge 43, mandag, den 23. oktober 2023.

Der er således god tid til at lægge haveaffald efter arbejdsdagen!

Back To Top