Skip to content

Vedligeholdelse

I 2016 blev der udarbejdet “Manual for fremtidige tiltag samt renovering og vedligeholdelse”, som blev godkendt på generalforsamling 18. januar 2017. I manualen bliver forskellige bygningsdele behandlet med henblik på at modernisere og opdatere de nugældende regler.

Manualen er ikke tænkt som en ufravigelig manual, men en vejledning, som kan benyttes ved fremtidige beslutninger om vedligeholdelse, ombygninger og tilbygninger mv. således at bebyggelsen opretholdes som en samlet bebyggelse med fælles referencer, men med individuelle variationer.

I manualen anvises hvor en eventuel tilbygning vil være rimelig at udføre, således at der er nogle fælles retningslinier for tilbygninger, men der skal under alle omstændigheder søges både hos grundejerforeningen og hos Helsingør Kommune.
Du kan se manualen her
Back To Top