Skip to content

For grundejerforeningens forpligtigelser hæfter foreningen principielt med foreningens formue, subsidiært hæfter foreningens medlemmer pro rata og personligt overfor foreningen for de forpligtigelser, foreningen har påtaget sig overfor 3. mand, således at foreningens kreditorer ikke kan rette krav mod enkelte medlemmer. Kan foreningens tilgodehavende hos et medlem til betaling af andel i lovlig indgået forpligtigelser overfor 3. mand ikke inddrives hos det pågældende medlem, træder de øvrige medlemmers (pro rata) hæftelse overfor foreningen i kraft for det pågældende beløb.

BESTYRELSE

FORMAND

Ane Bonnesen
Vingen 27

NÆSTFORMAND

Lena Christensen
Vingen 69

SEKRETÆR

Linette Blok
Vingen 79

KASSERER

Jeanett Egesø
Vingen 39

BESTYRELSESMEDLEM

Simon Rust Persson
Vingen 63

SEND EN MAIL TIL BESTYRELSEN
bestyrelsen@gf-vingen.dk

ØVRIGE UDVALG

Legepladsudvalg:
Mathias nr 51– Andreas nr 21.
Fliseudvalget:
Klaus nr. 19 – Susanne nr. 3
Grønt Udvalg:
Annette nr. 19  – Vivi nr. 45 – Simon nr. 63

Fastelavnsudvalget:
Tabita nr. 51 – Lærke nr. 65

Back To Top