Skip to content

TV og INTERNET

Kære Vinger
Information omkring kommende fibernet

På et møde med entreprenørfirmaet Nordkysten A/S den 10. august
har vi noteret følgende oplysninger:

 • Der blev vist et kort, hvor det er planen de kommende kabler skal graves ned. Vi får kortet tilsendt!
 • Arbejdet går i gang om ca 2 uger – eller så snart kommunen har modtaget vores Høringssvar, hvor fristen er den 23. august.
 • Arbejdet forventes at vare ca. 2 uger.
 • Nedgravningen af fiberkablet sker i græsrabatten, langs Vinge-vejen – tættest på husene, og hvor der er hindringer, skyder de kablet under.
 • Fra vejen ned mod hvert af de 5 torve, graves der i rabatten tættest på husene,  men de kommer ikke ind på de enkelte matrikler.
 • Der reetableres hver gang der graves, dvs der efterlades ingen huller eller lignende,  når arbejdsdagen er slut!
 • Der opsættes 3 grønne bokse på Vinge-vejen, hvorfra kablerne til de enkelte torve skal udgå.
 • Der vil være få timer, hvor biler fra de enkelte carporte ikke kan benyttes, men der kan blive lagt træplader på, hvis det bliver nødvendigt.
 • Der bliver ingen omkostninger for os i forbindelse med nedgravningen.
 • Nedgravningen af fibernettet er første del af processen. Vi vil alle på et senere tidspunkt, når gravearbejdet er slut, modtage tilbud i et 4-ugers vindue, om gratis tilslutning af fibernet ind til de enkelte huse. Der er ingen krav om tilslutning til TDC, da alle fibernetudbydere i kraft af liberaliseringen. Af dette marked, kan tilslutte sig kablerne. Benytter man sig ikke af det gratis tilbud i 4 ugers vinduet, vil det efterfølgende koste penge at få etableret forbindelsen ind til huset.
 • Der er intet krav om at få koblet fibernet til sit hus, men hvis man på et senere tidspunkt går i salgstanker, vil det være en fordel.

Bestyrelsen ser positivt på projektet og anser det som en fordel for bebyggelsen.

Har I indsigelser og input til det fælles høringssvar til kommunen, bedes det sendt til:

Vivi.kirk@privat.dk
Senest tirsdag den 17. august!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen GF- Vingen
Birthe, Simon, Klaus, Jeanett og Vivi, samt
( Annette fra Grønt udvalg)

Back To Top