Skip to content

Status / info vedr. vejprojektet

Udsendt den 28. juni 2023

Ifølge planen for vejprojektet laves der forberedende arbejder i år. Det går planmæssigt, og de priser vi har fået indtil nu holder sig indenfor budgettet.

Forsyning Helsingør ejer regnvandsledningerne på området. De har renset og tv-inspiceret disse efter aftale med os. Således at de kan lave eventuelle udbedringer inden vejbelægningen laves.

Grundejerforeningen ejer selv nedløbsriste, brønde og stikledninger. De vil blive tv-inspiceret, og nedløbsristene vil blive udskiftet. Hvis tv-inspektionen viser skader på brønde eller stikledninger, vil der blive lavet en plan for udbedring af disse. Efter at have indhentet flere tilbud på opgaven, er der nu lavet en aftale, og arbejdet begynder torsdag den 29. juni.

Vi er p.t. ved at indhente tilbud på opretning af kantsten mv.

Vi vil løbende informere om fremdriften 🙂

God sommer!

Back To Top