Skip to content

Status / info vedr. vejprojektet

Udsendt den 28. marts 2024

Kære alle.

Nu er foråret ankommet. Det betyder også, at vi skal i gang med vores vejrenovering.

Vores rådgiver og entreprenør har været ude og afsætte mænger tirsdag den 26/3, I vil derfor kunne se nogle hvide markeringer på kørebanen.

Tirsdag den 2/4 opstarter entreprenøren arbejderne. De forventes, at være afsluttet midt april. Dette med forbehold for vejret.

Arbejderne indeholder også, at vi skal have fjernet vores to bump. I forbindelse med at bumpene fjernes, vil det i en periode på maksimalt 1 time pr. bump ikke være muligt at køre ind eller ud til/fra området. Entreprenøren har lovet os, at oplyse om dato og tidspunkt. Bestyrelsen henstiller derfor til, at skal man ud i det angivet tidsrum, så parkerer man sin bil på den anden side af det første bump, således at man med sikkerhed kan komme ud med sin bil.

Når entreprenøren går i gang med arbejderne opsætter de standsning og parkering forbudt på stamvejen, I bedes derfor acceptere dette og derfor parkere jeres biler et andet sted, således at entreprenøren kan udføre arbejderne.

Bestyrelsen henstiller desuden til, at der ikke tages kontakt til entreprenøren under udførelse af arbejderne, men at bestyrelsen og rådgiveren står til rådighed for eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen – og god påske,

Bestyrelsen

Udsendt den 28. juni 2023

Ifølge planen for vejprojektet laves der forberedende arbejder i år. Det går planmæssigt, og de priser vi har fået indtil nu holder sig indenfor budgettet.

Forsyning Helsingør ejer regnvandsledningerne på området. De har renset og tv-inspiceret disse efter aftale med os. Således at de kan lave eventuelle udbedringer inden vejbelægningen laves.

Grundejerforeningen ejer selv nedløbsriste, brønde og stikledninger. De vil blive tv-inspiceret, og nedløbsristene vil blive udskiftet. Hvis tv-inspektionen viser skader på brønde eller stikledninger, vil der blive lavet en plan for udbedring af disse. Efter at have indhentet flere tilbud på opgaven, er der nu lavet en aftale, og arbejdet begynder torsdag den 29. juni.

Vi er p.t. ved at indhente tilbud på opretning af kantsten mv.

Vi vil løbende informere om fremdriften 🙂

God sommer!

Back To Top